CECH MIRiP-Rok w Dialogu – newsletter dla organizacji członkowskich ZRP

   Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

w ramach podsumowania roku 2023 w ramach działań informacyjnych
Związku Rzemiosła Polskiego jako członka Rady Dialogu Społecznego
przesyłamy Państwu dwa biuletyny:

   * Najważniejsze zmiany w podatkach w roku 2024
   * Fundacja Rodzinna.

Zachęcamy do zapoznania się.

Fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem w polskim prawie. Jego
funkcjonowanie w praktyce jest monitorowane przez wielu interesariuszy,
w tym partnerów społecznych. Dlatego wszelkie spostrzeżenia i uwagi
ze strony firm rzemieślniczych na temat tego narzędzia sukcesyjnego z
pewnością zostaną wykorzystane przez Związek Rzemiosła Polskiego w
celu przedstawienia, w tym na forum Rady Dialogu Społecznego,
propozycji zmian i udoskonaleń. W przypadku otrzymania przez Państwo
jakiejkolwiek informacji zwrotnej ze środowiska rzemieślniczego na
temat funkcjonowania w praktyce rozwiązań dot. fundacji rodzinnej,
prosimy o jej przekazanie do biura ZRP.

Z poważaniem,

Jan Gogolewski, Prezes ZRP i Wiceprzewodniczący RDS

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel. +48 22 50 44 330 | zrp@zrp.pl | www: zrp.pl [1]

Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z
siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 14, numer KRS:  0000103276, tel. 22
5044200, e-mail: zrp@zrp.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.
22 5044222, e-mail: odo@zrp.pl. Na stronie www.
zrp.pl/ochrona-danych-osobowych [2] można zapoznać się ze
szczegółowymi zasadami przetwarzania danych osobowych. Treść
niniejszego maila skierowana jest wyłącznie do jego adresata. W
przypadku otrzymania niniejszego maila nie będąc adresatem, proszę o
jego usunięcie i poinformowanie nadawcy. Zabrania się kopiowania oraz
udostępniania tego dokumentu osobom trzecim.


Z poważaniem
Jolanta Ewa Sawa
Asystentka Zarządu

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
01-048 Warszawa
ul. Smocza 27

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 80