PRAKTYKI

Firmy zrzeszone w Cechu przyjmują uczniów młodocianych na praktyczną naukę zawodu. Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu i do przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji – świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym egzaminie. Świadectwo to umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.