Marek Nowak

Marek Nowak

Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości apeluje do Starszych Cechów i Członków Zarządu Cechów o wzięcie udziału w:

Radiowej Mszy Świętej o zasięgu krajowym z udziałem Rzemiosła Polskiego, która odbędzie się w niedzielę, 28 kwietnia 2024 roku o godzinie 9.00 w Bazylice Św. Krzyża  w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 3. Zapraszamy wraz z rodzinami – członków oraz pracowników cechów i spółdzielni rzemieślniczych…

aktywizacja zawodowa i społeczna

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ostatniego spotkania na starszyźnie, przesyłam informacje o możliwości aplikowania o wsparcie dla organizacji zrzeszonych w MIRiP.   Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa Termin naboruKONIEC 21.04.2024 Typ projektów 1.      Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz…

Centralna Droga Krzyżowa oraz Radiowa Msza Św.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wystąpenia Pana Tadeusza Kierepki na ostatni spotkaniu Starszych Członków MIRiP w dniu 19.03.2024 r. przypominam: Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości apeluje do Starszych Cechów i Członków Zarządu Cechów o wzięcie udziału w: 1)Centralnej Drodze…

Krajowy System e-Faktur.

Szanowni Państwo Na konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. minister finansówAndrzej Domański poinformował, że w 2024 roku nie zostanieuruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Minister Domański stwierdził, że obecny stan przygotowańtechnicznych do wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce niepozwala na…