Dyżury prawne

Po przerwie urlopowej wznawiamy dyżury prawne, informacji gospodarczej, informacji podatkowej i dotyczące funduszy unijnych.

Dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek , w siedzibie Cechu, w godzinie uzgodnionej z zainteresowanymi.

Prosimy o uprzednie przedstawienie problemu na adres mailowy Cechu  zarząd@domcechowy.pl

Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości Warszawy

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 71