Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła Polskiego

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Apelu z 16 marca 2020 roku, że równie ważna jak zdrowie i dobrostan całego społeczeństwa jest kondycja gospodarki, a tym samym pilne wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Niezmiennie apelujemy także do decydentów, aby przyjmowane rozwiązania były na miarę małych firm, w tym rzemieślniczych.

Więcej: https://bit.ly/2xVnEII


Ułatwienia korzystania z instrumentów finansowych UE podczas epidemii wirusa COVID 19

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, we współpracy z Ministrem Rozwoju, podjął starania dla wprowadzenie przez EBI i EFI zmian ułatwiających przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów finansowych UE podczas epidemii wirusa COVID 19. Informacje będą na będą na bieżąco publikowane na portalu KPK.

Więcej: https://bit.ly/33EHsMb


Oświadczenie Europejskich Partnerów Społecznych ETUC, Business Europe, CEEP, SMEunited w sprawie epidemii COVID-19
Europejskie organizacje pracodawców i związków zawodowych są myślami z rodzinami osób, które z powodu COVID-19 straciły już swoich bliskich, jednocześnie wyrażając wdzięczność pracownikom i firmom wykazującym wyjątkową odwagę i odporność, opiekując się chorymi i dostarczając niezbędne produkty i usługi, od których wszyscy jesteśmy uzależnieni. Blisko śledzimy dramatyczny rozwój wypadków w związku z epidemią COVID-19 na terenie całej Europy, pozostając na pierwszej linii, szczególnie w Krajach Członkowskich, w zakresie opracowywania i wdrażania nadzwyczajnych środków pomocy przedsiębiorstwom i pracownikom konfrontującym się z tym nadzwyczajnym zagrożeniem.

Więcej: https://bit.ly/2J3xmuM


Komunikat o zawieszeniu przyjmowania interesantów

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań, od dn. 19 marca br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w w sprawach związanych z legalizacją w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Więcej: https://bit.ly/2UqgmEa


Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy

Przedstawiciele Pracodawców i Pracowników Rady Dialogu Społecznego apelują o odważne działania, które zagwarantują bezpieczeństwo socjalne pracowników, ochronę miejsc pracy i pomoc w przetrwaniu firmom. Naszym zdaniem skala tych zagrożeń nie została uwzględniona w pakiecie proponowanym przez Premiera. Członkowie Rady Dialogu Społecznego wzywają rząd do wykorzystania Rady jako naturalnej platformy do konsultacji planów antykryzysowych.

Więcej: https://bit.ly/33AjLEY


Koronawirus a programy wdrażane przez PARP – działania pomocowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. Rozumiejąc wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności Agencja dołoży wszelkich starań aby zapewnić wsparcie przedsiębiorcom w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Więcej: https://bit.ly/2x8spyi


Zalecenia GIP dotyczące badań okresowych pracowników i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej: https://bit.ly/395Rg2P


Zalecenia GIP dotyczące badań okresowych pracowników i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej: https://bit.ly/3bbgYEt


ZUS: Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy.

Więcej: https://bit.ly/3aabg5G


Stanowisko SDCM i ZRP OKRM dotyczące części zamiennych do samochodów

Po szczegółowym zapoznaniu się z argumentami i dokumentami przedstawionymi na wspólnym spotkaniu roboczym, Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przygotowało stanowisko dotyczące części zamiennych do samochodów.

Więcej: https://bit.ly/2UfD3el

Związek Rzemiosła Polskiego
Miodowa 14, 00-246 Warszawa
www.zrp.pl,zrp@zrp.pl

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 80