Przepisay dotyczące szkoleń

Szanowni Państwo, Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, w nawiązaniu do pisma znak: NO-BS/41/22 z dnia 29 marca 2022 r. przesyła do wiadomości i wykorzystania w działaniach Izby Rzemieślniczej:

Mariusz Nowaczyk
Mariusz Nowaczyk
Artykuły: 6