Zarząd

Marek Nowak

Starszy Cechu

pełniący funkcję Prezesa Zarządu pracami Zarządu. Starszy Cechu kieruje pracami Zarządu i wykonuje czynności w ramach zwykłego zarządu.

Mirosław Kaczmarek

Podstarszy Cechu

pełniący funkcję Skarbnika

Zbigniew Kłos

Podstarszy Cechu

pełniący funkcję Sekretarza

Komisja Rewizyjna:

ZDZISŁAW KŁOS

Przewodniczący

MARIUSZ JEŻEWSKI

Wiceprzewodniczący

KONTAKT

 

 

CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH
i INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Brzozowa 37
00-258 Warszawa
tel: +48 602 290 642
zarzad@domcechowy.plPRZEJDŹ DO KONTAKTU