Cech Rzemiosł Metalowych
i Innej Przedsiębiorczości

Miasta Stołecznego Warszawy

          AKTUALNOŚCI

Rzemiosło metalowe powstało na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy to zaczęły powstawać samodzielne pierwsze Cechy: Kowali. Kuśnierzy, Tokarzy, Odlewników, Kotlarzy, Brązowników i Galwanizatorów. W 1946 roku na polecenie Izby Rzemieślniczej połączono wszystkie cechy branży metalowej i utworzono CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH, który w 2002 roku zmienił nazwę dostosowując się do potrzeb rynku na CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH i INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Cech jest dobrowolną społeczną – zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i innej przedsiębiorczości, terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego. Cech posiada osobowość prawną. Na podstawie statutu został zarejestrowany w KRS w dniu 01 lipca 2004 roku pod numerem 0000143820. Obszarem działania jest m. St. Warszawa i teren województwa mazowieckiego. Reprezentowany jest przez Zarząd na czele, którego stoi Starszy Cechu i dwóch Podstarszych Cechu.

Na potrzeby swoich członków Cech prowadzi biuro rachunkowe i obsługę prawną. Wyszukuje oferty pracy i współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi dla członków cechu i ich rodzin działalność socjalną w tym różnego rodzaju spotkania, wyjazdy i wycieczki.

CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH I INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zrzesza obecnie ponad 28 Członków z zakładów rzemieślniczych  i przedsiębiorstw wyodrębnionych w następujących sekcjach:

KOWALI, KOTLARZY, TOKARZY, ODLEWNIKÓW, BRĄZOWNIKÓW I GALWANIZATORÓW, ŚLUSARZY, GALANTERIA METALOWA, MECHANIKA PRECYZYJNA, MECHANIKA MASZYN BIUROWYCH, MECHANIKA MASZYN DO SZYCIA.

Cech należy do:

  • Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na ul. Smoczej 27 w Warszawie  
  • Związku Rzemiosła Polskiego

W Cechu znajdują się:

  • Rejestr wydawanych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych.
  • Księga skarg i wniosków

Zarząd

Marek Nowak

Starszy Cechu

Mirosław Kaczmarek

Skarbnik

Zbigniew Kłos

Sekretarz

KONTAKT

 

 

CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH
i INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Brzozowa 37
00-258 Warszawa
tel: +48 602 290 642
zarzad@domcechowy.plPRZEJDŹ DO KONTAKTU