MARKETING INICJATYW LOKALNYCH

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie zaprosić osoby pełnoletnie z całej Polski, realizujące projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną na kursy w obszarze marketingu inicjatyw lokalnych.

MARKETING INICJATYW LOKALNYCH:
-Moduł 1. Od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc
-Moduł 2. Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc
-Moduł 3. Partnerstwo w marketingu miejsc
-Moduł 4. Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych 

(każdy moduł to oddzielny kurs – prosimy o zapisywanie się na jeden moduł):


Harmonogramy zajęć oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-8

 Trwa nabór do grup lutowo-marcowych.

Z poważaniem
Joanna Pacholska

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
pokój 304

Kursy Języka Angielskiego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo
Kursy Mazowieckiego Uniwersytetu Młodzieżowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/
Kursy Ekonomiczne: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/

numer telefonu: 22 55 49 183 lub 22 55 49 186
numer telefonu: 22 55 49 196

Mariusz Nowaczyk
Mariusz Nowaczyk
Artykuły: 6