Informacje podatkowe – LIPIEC 2018

Jak co miesiąc przekazujemy naszym członkom nowe informacje podatkowe z Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Poruszone tematy:

 • UPROSZCZENIE PROCEDURY DOT. ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA W WYBRANYCH ZAWODACH
 • FAKTURY W WALUTACH OBCYCH – REGUŁY PRZELICZANIA NA ZŁOTE W PODATKU VAT
 • SKŁADKI ZUS DLA MAŁYCH FIRM – RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ZMIENIAJĄCY ZASADY
 • MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO BAZĘ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATKOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW KORZYSTANIA Z SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO
 • PRAWO DO ODLICZENIA VAT A BRAK RZECZYWISTEJ TRANSAKCJI – WAŻNY WYROK TS UE
 • SAMOCHÓD SŁUŻBOWY –  BARDZO WAŻNY I KORZYSTNY DLA PRACODAWCÓW WYROK NSA
 • PODZIELONA PŁATNOŚĆ – JAK PŁACIĆ NALEŻNY US PODATEK Z RACHUNKU VAT
 • NOWY TRYB ZWROTU PODATKU TYLKO OD LIPCOWEGO ROZLICZENIA
 • KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEKAZYWANIA JPK MAGAZYN?
 • PRYWATNY NAJEM A PODATEK VAT
Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78