Marek Nowak

Marek Nowak

Informacja podatkowa XII 2018

KOLEJNE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń  dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U z 30.11.2018 r. poz. 2244) dokonano wielu zmian w przepisach podatkowych. Zaproponowane rozwiązania…

Dyżury prawne

Po przerwie urlopowej wznawiamy dyżury prawne, informacji gospodarczej, informacji podatkowej i dotyczące funduszy unijnych. Dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek , w siedzibie Cechu, w godzinie uzgodnionej z zainteresowanymi. Prosimy o uprzednie przedstawienie problemu na adres mailowy Cechu  zarząd@domcechowy.pl…

Informacje podatkowe – LIPIEC 2018

Jak co miesiąc przekazujemy naszym członkom nowe informacje podatkowe z Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Poruszone tematy: UPROSZCZENIE PROCEDURY DOT. ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA W WYBRANYCH ZAWODACH FAKTURY W WALUTACH OBCYCH – REGUŁY PRZELICZANIA NA ZŁOTE W PODATKU VAT SKŁADKI…

Poczęstunek dla klientów a odliczanie podatku VAT

Zarówno duże, jak i małe firmy zapewniają często drobny poczęstunek dla klientów. Kwestią budzącą wątpliwości przedsiębiorców jest możliwość zaliczenia takich wydatków do kosztów i odliczenia od nich podatku VAT. Koszty uzyskania przychodów – co do nich zaliczamy? Uznanie danego wydatku…

Koniec użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych

Od przyszłego roku rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw…

Płaca minimalna w 2019 r. – propozycje zmian

W 2019 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2220 zł brutto miesięcznie – wynika z oficjalnego stanowiska rządu, który przyjął propozycję Ministerstwa Finansów. W efekcie płaca minimalna wzrosłaby o 120 zł, a minimalna stawka godzinowa zostałaby podwyższona do 14,5 zł brutto.…

Leasing aut – projektowane zmiany

Zapowiedziane przez resort finansów zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów mogą w praktyce doprowadzić do tego, że leasing aut stanie się całkowicie nieopłacalny. Obecne przepisy spowodowały, że leasing operacyjny samochodu jest dla leasingobiorcy korzystnym rozwiązaniem. Raty leasingu można bowiem bez ograniczeń…