Marek Nowak

Marek Nowak

Święto Kowali 2019

Jak co roku w Cechu RMiIP było spotkanie członków Cechu w dniu Święta Kowali. Patronem kowali jest święty Bałdzimierz i kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu odbyła się msza św. We mszy uczestniczyli członkowie Cechu RMiIP wraz z reprezentującymi ich pocztami sztandarowymi Wspólne spotkanie pozwoliło…

Informacja podatkowa I 2019

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK OD 1 STYCZNIA 2019 R. W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pracodawcy będą przekazywać do ZUS więcej informacji o zatrudnionych. Po raz pierwszy trzeba będzie przekazać szerszy zakres danych za styczeń 2019 roku.…

Informacja podatkowa XII 2018

KOLEJNE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń  dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U z 30.11.2018 r. poz. 2244) dokonano wielu zmian w przepisach podatkowych. Zaproponowane rozwiązania…

Dyżury prawne

Po przerwie urlopowej wznawiamy dyżury prawne, informacji gospodarczej, informacji podatkowej i dotyczące funduszy unijnych. Dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek , w siedzibie Cechu, w godzinie uzgodnionej z zainteresowanymi. Prosimy o uprzednie przedstawienie problemu na adres mailowy Cechu  zarząd@domcechowy.pl…

Informacje podatkowe – LIPIEC 2018

Jak co miesiąc przekazujemy naszym członkom nowe informacje podatkowe z Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Poruszone tematy: UPROSZCZENIE PROCEDURY DOT. ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA W WYBRANYCH ZAWODACH FAKTURY W WALUTACH OBCYCH – REGUŁY PRZELICZANIA NA ZŁOTE W PODATKU VAT SKŁADKI…

Poczęstunek dla klientów a odliczanie podatku VAT

Zarówno duże, jak i małe firmy zapewniają często drobny poczęstunek dla klientów. Kwestią budzącą wątpliwości przedsiębiorców jest możliwość zaliczenia takich wydatków do kosztów i odliczenia od nich podatku VAT. Koszty uzyskania przychodów – co do nich zaliczamy? Uznanie danego wydatku…