Mariusz Nowaczyk

Mariusz Nowaczyk

Przepisay dotyczące szkoleń

Szanowni Państwo, Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, w nawiązaniu do pisma znak: NO-BS/41/22 z dnia 29 marca 2022 r. przesyła do wiadomości i wykorzystania w działaniach Izby Rzemieślniczej:

Wsparcie dla Ukrainy

Apel Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do organizacji rzemiosła o włączenie się w różne formy wsparcia dla Ukrainy Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami.…

MARKETING INICJATYW LOKALNYCH

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie zaprosić osoby pełnoletnie z całej Polski, realizujące projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną na kursy w obszarze marketingu inicjatyw lokalnych. MARKETING INICJATYW LOKALNYCH:-Moduł 1. Od produktu do marki – mechanizmy…